Drone ile Fotogrametri

Fotogrametri, harita biliminde ve Tapu Kadastro işlemlerinde olağanüstü bir öneme sahiptir. Fotogrametrik ölçümler sayesinde, tematik haritalar ve küçük ölçekli haritaların yanı sıra, doğal kaynakların dağılımı ve nicelik-nitelik belirten haritalar hazırlanabilmektedir.  

Fotogrametri bilimine en çok başvuran meslek çalışanları ise; ormancılık, harita mühendis ve teknisyenleri, jeologlar, çiftçiler ve tarımcılardır. Mühendislerin actual( gerçek ) değerli çıktıları alabilmeleri ve saha etütü yapmaları açısından, fotogrametri elzem kabul edilir. Fotogrametrik çıktılar, sahanın etütünü kolay ve daha verimli hale getirir, bu sayede arazi için düşünülen yapı daha makul bir şekilde inşa edilebilir. Bunun yanında, herhangi bir arazinin tarıma elverişli olup olmadığı, yer altı maden ya da element rezervinin hangi aşamada ve limitte olduğu anlaşılabilir. Toprak kayması, göçük, sel gibi afetlere karşı occuration raito ( meydana gelebilme olasılığı) da daha net saptanabilir. Tüm bu ve daha fazlası için Fotogrametri bilimine başvurulur. 

 

Drone teknolojileri sayesinde sıfır sapma payı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla birlikte yeryüzeyinin üç boyutlu modellemesi oluşturulur. Elde edilen üç boyutlu modelleme ile birlikte bilgisayar ortamında araziyi inceleyebilir, simülasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse güneş paneli yerleşimi için bir fabrikayı fotogrametri ile üç boyutlu hale getirir akabinde fabrikanın çatısına üç boyutlu model üzerinden güneş paneli yerleştirebilir ve böylece proje başlamadan nasıl görüneceğini inceleyebilirsiniz. 

Farklı zamanlarda aynı koordinat bilgisi üzerinden drone ile fotogrametri çekimi yaparak tarihsel karşılaştırma vb. hizmetlerde kullanabilirsiniz. 

Drone teknolojileri sayesinde düşük maliyet ve yüksek kalitede görseller elde edebilirsiniz. 

 

Uygulama Alanları 

 • OrtofotoSayısal arazi ve yüzey modelleri 

 • İnşaat projeleri, 

 • maden sahaları, 

 • taş ocakları,  

 • döküm alanları, 

 • çöp atım sahaları 

 • Multispektral Görüntü Alımı  

 • Tarım Verimlilik Haritaları 

 • Maden sahaları, 

 • taş ocakları,  

 • döküm ve çöp atık sahalarının ölçümü 

 • Hacim hesaplamaları 

 • Sanayi bölgesi ve tesislerinin ölçümü 

 • Arkeolojik çalışma alanlarının ölçümü 

 • Güneş Enerjisi Santrali (GES)  

 • HaritalamaBaraj havzalarının ölçümü ve haritalaması 

 • Bataklık alanların ölçümü 

 • Doğal afet bölgelerinin acil durum haritaları 

 • Kentsel dönüşüm alanlarının ölçümü 

 • Mera alanlarının ölçümü3 boyutlu şehir modelleme